VEEL GESTELDE VRAGEN

Ja dat kan, het beste is dan om alle automaten naast elkaar te zetten. Wij plaatsen dan een contact-grill en één of meerdere magnetrons en dan heb je een hele ruime voorziening.

Vanaf het moment dat de opdracht is verstrekt is de doorlooptijd ongeveer twee tot zes weken. Op een bepaald moment in het voortraject komen technische mensen van PURA GO op uw locatie kijken en maken een implementatieplan.

Dat is absoluut mogelijk en sterker nog een deel is al vegetarisch en vegan. (klik hier)

De kosten van de derving zijn voor de opdrachtgever, voor u dus. PURA berekent alle producten aan u door en u krijgt daarentegen alle omzet uit de shop gecrediteerd. Bij de meeste opdrachtgevers wordt er tussen de prijs die u betaalt en de prijs die de gebruiker betaalt voor de producten, een klein percentage ingerekend. Op die manier krijgt u in elk geval een deel van de derving of alles vergoed.

Om het gezonde eten te stimuleren hebben we een aantal instrumenten bedacht. Zo hebben we op de gezondere producten een stickertje zitten met de tekst “een betere keuze”. Gebruikers van de micromarket worden er zo op geattendeerd dat er voor een bepaalde snack een betere keuze voorhanden is. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om bijvoorbeeld gezondere producten in prijs te reduceren en de ongezonde producten daarentegen wat duurder te maken.

Om de kwaliteit te waarborgen, raden wij dit af. Bovendien hebben wij geen controle over het extra verbruik, waardoor juist aanvullen lastig wordt.

Wij hebben servicemedewerkers in dienst die elke dag, of zoveel dagen per week zoals is afgesproken, de automaten komen servicen. Zij controleren de datums van de producten, bewaken de hygiëne en vullen hem bij. U heeft er geen omkijken naar.

In de Food automaat kunnen ook kleine maaltijden. Voor een echte maaltijdvoorziening en overwerkmaaltijden hebben wij andere oplossingen.

Ja, wij hebben bijna een landelijke dekking.

Er wordt continu nagedacht over duurzame verpakkingen en het reduceren van plastic, maar de voedselveiligheid en kwaliteit spelen een belangrijke rol.

Veel van onze verpakkingen zijn van plastic en daarom zijn we kritisch naar de soorten plastic die gebruikt worden. In het onderzoek van ING uit 2019 ‘Plastic verpakkingen in de voedingssector’ wordt er ook geconcludeerd dat er geen eenduidige oplossing is om de plastic puzzel te lijf te gaan. Wij kijken kritisch naar onze producten en verpakkingen en hebben daarom een speciale leverancier in de arm genomen, deze levert (B)OPP folie. Deze folie is door zijn unieke eigenschappen erg breed recyclebaar. Door deze folie te gebruiken blijven onze producten vers en beschermt tegen vocht en zuurstof.

Wij stimuleren duurzaamheid en gezondheid binnen onze bedrijfsvoering en bij onze opdrachtgevers. Dit betekent dat er bij het inkopen van producten goed wordt gekeken naar zowel een gezonder alternatief als producten die duurzaam worden geproduceerd. We zien in de markt dat veel bedrijven dit belangrijk vinden en aandacht besteden aan gezonder eten, maar ook graag producten consumeren die duurzamer geproduceerd worden. Wij bieden geen standaard producten, maar voorzien in de unieke behoefte van de opdrachtgever (configure-to-order). Wij gebruiken hierbij altijd de duurzaamste materialen omdat wij actief het MVO uitdragen. Een onderdeel van een PURA GO micromarket is het afvoeren van de verpakkingsmaterialen. Middels een afvalmodule met drie afvalbakken scheiden wij het plastic, het papier en het restafval. Het restaval willen we graag in uw container achterlaten en het papier en plastic nemen wij mee om het op de juiste wijze af te voeren.

MVO zit in onze genen. Dit is terug te vinden is verschillende aspecten van onze bedrijf. Een voorbeeld hiervan is dat we een aantal mensen met een beperking bij PURA hebben werken. Deze mensen zijn onderdeel van ons bedrijf en worden overal bij betrokken. Er zijn samenwerkingsverbanden met niet alleen horeca gerelateerde opleidingen maar ook op het gebied van media, facilitair en allround techniek. Trots zijn we op het feit dat we permanente plaatsen bieden aan vier tot zeven stagiaires. Bij PURA realiseren wij ons, dat de mensen die hier werken en al jaren in het vakgebied werkzaam zijn, ook ooit een eerste stap hebben gemaakt. Dit is de reden waarom wij deze kans ook aan een nieuwe generatie moeten bieden. Social Return is een belangrijk onderdeel van het MVO beleid. Sinds jaar en dag creëren wij werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen lichte keukenwerkzaamheden, controle op inkomende goederen of klein pandonderhoud zijn. Wij zijn betrokken en/of lid van verschillende maatschappelijke organisaties zoals: Vincent van Gogh Instituut, Onderwijsgroep Buitengewoon, ION, Werk Bedrijf Regio Nijmegen en JoGG.